fredag 4 december 2009

Aleklett refererar till vetenskapsradions program om olja.

Urban Kärrmark på energimyndigheten tycker att det inte behövs någon nationell plan för var Sverige ska få sin olja ifrån i framtiden. Det kommer oljebolagen och marknaden lösa av sig självt menar de.

Om jag inte missminner mig så var hans formulering ungefär någonting så här:
Att Sverige skall få 90 procent av sin olja ifrån Ryssland är inget problem, de som tycker det är bara bakåtsträvare som är rädda för ryssen Och om Ryssland skulle använda sin olja för politiska påtryckningar, ja då får vi köpa vår olja av någon annan.

Smärtsamt börjar det gå upp för mig att var och en får klara sig själv i den oljelösa framtiden. Det känns på något vis väldigt nymoderatigt.
Och det är så väldigt mycket svårare att ställa om sig på en värld så fundamentalt annorlunda än att stoppa ett par konservburkar i matkällaren för att ha i händelse av att en strejk ställer till det för just-in-time mataffären.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar